Disciplíny TSR

junioři

dospělí

senioři

SCHOOL EXHIBITION

HIP HOP UNITE

Soutěžní řád

VĚKOVÉ KATEGORIE

Baby kategorie
Tanečníci, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší maximálně 8 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící o 1 rok starší. O 1 rok starších tanečníků může být ve formaci max. 50% z celkového počtu soutěžících ve formaci.

Dětská kategorie
Tanečníci, kteří v roce konání soutěže dovrší 6 až 11 let věku. Do choreografie je možno zařadit i tanečníky, kteří věkovou hranici o 2 roky přesahují. Podmínkou je, že tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků choreografie.

Juniorská kategorie
Tanečníci, kteří v roce konání soutěže dovrší 11ti až 15ti let. Do choreografie je možno zařadit i tanečníky o 2 roky mladší nebo o 2 roky starší. Podmínkou je, že tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků formace.

Dospělá kategorie
Tanečníci, kteří dovrší v roce konání soutěže minimálně 15ti let, horní hranice není omezena. Do formace je možno zařadit i tanečníky o 2 roky mladší, tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků formace.

SENIORSKÁ KATEGORIE
Tanečníci, kteří dovrší v roce konání soutěže minimálně 25ti let, horní hranice není omezena. Do formace NENÍ MOŽNÉ zařadit mladší tanečníky.

POČTY TANEČNÍKŮ V CHOREOGRAFIÍCH - jarní tour

Velké skupiny: 8 až 25

Exhibice: 20 až 45

INFORMACE MALÉ SKUPINY - podzimní tour

Taneční disciplíny a výkonnostní kategorie:
PROFI SHOW – DISCO, HIP HOP, DANCE ART, LATINO AND COUPLE
ZÁKLADNÍ LIGA – DISCO, HIP HOP

Počet tanečníků v choreografii: 3 až 7

Délka choreografie: min 2:15 / max 4:00

Rekvizity, kulisy:
Využití rekvizit a kulis v choreografiích, se řídí soutěžním řádem pro velké skupiny. To znamená – např. HIP HOP (rekvizity ani kulisy nejsou povoleny), DANCE ART (rekvizity povoleny, kulisy zakázány) atd…

PUMA BEST DANCE TALENT
CHOREOGRAF ROKU
Taneční plocha

Soutěžní plocha je minimálně 12 x 14 metrů. (není-li v propozicích pro danou soutěžní disciplínu stanoveno jinak). Taneční povrch baletizol – černý, nebo bílý.

Rekvizity a kulisy

"Rekvizitou" se rozumí předmět (tzn. TANEČNÍ POMŮCKA, NÁČINÍ) kterou soutěžící v průběhu tance využívá pro dokreslení námětu, atmosféry, vizuálních efektů. Rekvizitu tanečník může odložit na taneční parket. Rekvizitou se rozumí předmět, který není stálou součástí kostýmu. V případě, že tanečník tuto část kostýmu odloží na parket ( klobouk, brýle atd… ) automaticky se tato věc stává rekvizitou. "Kulisou" se rozumí předmět – nosná konstrukce (STAVBA, PLACHTA, SVĚTELNÉ EFEKTY S DÁLKOVÝM NAPÁJENÍM DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ atd), který je umístěn na taneční ploše, a jehož prostřednictvím tanečníci dotvářejí náladu, situaci, myšlenku dané choreografie. Rekvizity a kulisy, které ohrožují jakýmkoliv způsobem bezpečnost či zdraví soutěžících a diváků, nebo poškozují či znečišťují taneční plochu, jsou zakázány. Za bezpečnost využití kulis a rekvizit zodpovídá odpovědný zástupce kolektivu.

Hodnocení porotců

1. V kvalifikačních kolech je porotce povinen dát předepsaný počet "postupů - křížů ( X )" a "částečných postupů – půl křížů ( / )" pro nominaci do dalšího kola (dle postupového klíče určeného pořadatelem soutěže – podle počtu přihlášených choreografií).
2. Ve finále porotci hodnotí nejlepší choreografii známkou 1, horší známkou 2, atd…
3. Ve finále porotce nesmí udělit stejné známky. 4. Pro určení výsledného pořadí, se využívá tzv. SKATING SYSTÉM.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE
POSTUPOVÉ NOMINACE TSR

HOBBY LIGA

Z regionálních kol v kategorii HOBBY, postupují na Mistrovství Čech a na Mistrovství Moravy vždy první 3 choreografie z každé taneční disciplíny (z každé věkové kategorie). Na televizní finále TANEČNÍ SKUPINA ROKU (MČR) postupují z Mistrovství Čech i z Mistrovství Moravy první 3 choreografie z každé taneční disciplíny (z každé věkové kategorie).

 

ZÁKLADNÍ LIGA

Z regionálních kol z Čech postupuje na Mistrovství Čech vždy prvních 7 choreografií z každé taneční disciplíny (z každé věkové kategorie). Z regionálních kol z Moravy postupuje na Mistrovství Moravy vždy prvních 10 choreografií z každé taneční disciplíny (z každé věkové kategorie). Na televizní finále TANEČNÍ SKUPINA ROKU (MČR) postupuje z Mistrovství Čech (ze všech kategoriích, kromě kategorie BABY) prvních 6 choreografií. Z Mistrovství Moravy (ze všech kategoriích, kromě kategorie BABY) postupuje taktéž prvních 6 choreografií.

U věkové kategorie BABY, postupuje jak z Mistrovství Čech, tak z Mistrovství Moravy, vždy prvních 6 choreografií ze všech tanečních disciplín, které se zúčastní samostatného finále MČR v Praze. Z tohoto samostatného MČR postupuje do televizního finále MČR v hale O2 UNIVERSUM vždy pouze choreografie na prvním místě, která pak bude soupeřit ve své výkonnostní kategorii a taneční disciplíně přímo s choreografiemi v dětské věkové kategorii.

 

PROFI SHOW

Z regionálních kol z Čech postupuje na Mistrovství Čech vždy prvních 7 choreografií z každé taneční disciplíny (z každé věkové kategorie). Z regionálních kol z Moravy postupuje na Mistrovství Moravy vždy prvních 10 choreografií z každé taneční disciplíny (z každé věkové kategorie). Na televizní finále TANEČNÍ SKUPINA ROKU (MČR) postupuje z Mistrovství Čech (ze všech kategoriích, kromě kategorie BABY) prvních 6 choreografií. Z Mistrovství Moravy (ze všech kategoriích, kromě kategorie BABY) postupuje taktéž prvních 6 choreografií.

U věkové kategorie BABY, postupuje jak z Mistrovství Čech, tak z Mistrovství Moravy, vždy prvních 6 choreografií ze všech tanečních disciplín, které se zúčastní samostatného finále MČR v Praze. Z tohoto samostatného MČR postupuje do televizního finále MČR v hale O2 UNIVERSUM vždy pouze choreografie na prvním místě, která pak bude soupeřit ve své výkonnostní kategorii a taneční disciplíně přímo s choreografiemi v dětské věkové kategorii.

 

TANEČNÍ SKUPINA ROKU

Ze všech vítězů ve všech věkových kategoriích a všech tanečních disciplín bude poté vyhlášen absolutní vítěz – TANEČNÍ SKUPINA ROKU v dětské věkové kategorii, TANEČNÍ SKUPINA ROKU v juniorské věkové kategorii a TANEČNÍ SKUPINA ROKU v dospělé věkové kategorii.
Absolutního vítěze TANEČNÍ SKUPINA ROKU, určí mezinárodní porota složená z minimálně 11 profesionálů – tanečníků a choreografů, kteří se účastnili turné i televizního finále.

POSTUPOVÉ NOMINACE EUROPEAN CHAMPIONSHIP – OPATIJA CHORVATSKO – BEST DANCE GROUP

BEST DANCE GROUP EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2024 OPATIJA (CROATIA) jsou postupové nominace takto:

Z mistrovství Čech konaných (dle vypsaných propozic A TERMÍNECH DANÝCH KALENDÁŘEM TURNÉ) postupuje vždy prvních 5 choreografií (profi liga) ve všech věkových kategoriích (tzn. prvních 5 choreografií v dětské, juniorské a dospělé kategorii ze všech disciplín). Z mistrovství Moravy konaného (dle vypsaných propozic A TERMÍNECH DANÝCH KALENDÁŘEM TURNÉ) postupuje vždy prvních 5 choreografií (profi liga) ve všech věkových kategoriích (tzn. prvních 5 choreografií v dětské, juniorské a dospělé kategorii ze všech disciplín).

Dále pak z mistrovství Čech konaných (dle vypsaných propozic A TERMÍNECH DANÝCH KALENDÁŘEM TURNÉ) postupují vždy první 3 choreografie (základní liga) ve všech věkových kategoriích (tzn. první 3 choreografie v dětské, juniorské a dospělé kategorii ze všech disciplín). Z mistrovství Moravy konaného (dle vypsaných propozic A TERMÍNECH DANÝCH KALENDÁŘEM TURNÉ) postupují vždy první 3 choreografie (základní liga) ve všech věkových kategoriích (tzn. první 3 choreografie v dětské, juniorské a dospělé kategorii).

Z mistrovství SLOVENSKA konaného (dle vypsaných propozic A TERMÍNECH DANÝCH KALENDÁŘEM TURNÉ) postupuje vždy prvních 5 choreografií (profi liga) ve všech věkových kategoriích (tzn. prvních 5 choreografií v dětské, juniorské a dospělé kategorii ze všech disciplín). A dále pak vždy první 3 choreografie (základní liga) ve všech věkových kategoriích (tzn. první 3 choreografie v dětské, juniorské a dospělé kategorii ze všech disciplín).

POSTUPOVÉ NOMINACE HIP HOP UNITE

Hip Hop Unite European Championships

Na mistrovství Evropy jsou postupové nominace určeny takto :
Z mistrovství Čech konaných (dle vypsaných propozic A TERMÍNECH DANÝCH KALENDÁŘEM TURNÉ) postupují vždy první 3 choreografie (kategorie HIP HOP UNITE) ve všech věkových kategoriích (tzn. první 3 choreografie v dětské, juniorské a dospělé kategorii + 3 choreografie ve velkých skupinách).
Z mistrovství Moravy konaného (dle vypsaných propozic A TERMÍNECH DANÝCH KALENDÁŘEM TURNÉ) postupují vždy první 2 choreografie (kategorie HIP HOP UNITE) ve všech věkových kategoriích (tzn. první 2 choreografie v dětské, juniorské a dospělé kategorii + 2 choreografie ve velkých skupinách).

Hip Hop Unite World Championships

Na mistrovství světa jsou postupové nominace určeny takto:
Z televizního finále TANEČNÍ SKUPINA ROKU (dle vypsaných propozic A TERMÍNECH DANÝCH KALENDÁŘEM TURNÉ) postupují vždy první 4 choreografie (kategorie HIP HOP UNITE) ve všech věkových kategoriích (tzn. první 4 choreografie v dětské, juniorské a dospělé kategorii + 4 choreografie ve velkých skupinách).