Soutěžní řád

VĚKOVÉ KATEGORIE

Baby kategorie
Tanečníci, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší maximálně 8 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící o 1 rok starší. O 1 rok starších tanečníků může být ve formaci max. 50% z celkového počtu soutěžících ve formaci.

Dětská kategorie
Tanečníci, kteří v roce konání soutěže dovrší 6 až 11 let věku. Do choreografie je možno zařadit i tanečníky, kteří věkovou hranici o 2 roky přesahují. Podmínkou je, že tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků choreografie.

Juniorská kategorie
Tanečníci, kteří v roce konání soutěže dovrší 11ti až 15ti let. Do choreografie je možno zařadit i tanečníky o 2 roky mladší nebo o 2 roky starší. Podmínkou je, že tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků formace.

Dospělá kategorie
Tanečníci, kteří dovrší v roce konání soutěže minimálně 15ti let, horní hranice není omezena. Do formace je možno zařadit i tanečníky o 2 roky mladší, tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků formace.

Seniorská kategorie
Věková kategorie pro rodiče, choreografy a nadšené tanečníky, kteří v roce konání soutěže dovrší minimálně 25 let, horní hranice není omezena. Do formace není možné zařadit mladší tanečníky!!!

Best Dance Talent
Účast na soutěžích

Soutěží TSR se mohou účastnit všichni členové i nečlenové všech tanečních organizací a také všechny taneční skupiny ze členských států Evropské Unie, které splňují podmínky soutěžního řádu dle vypsaných propozic k dané soutěži. Soutěžící se mohou účastnit soutěží bez klubové příslušnosti a není jejich povinností být členy jednoho tanečního klubu.

Do postupových kol soutěžních formací, jsou taneční skupiny zařazeny dle propozic vyhlašovatele, není li jinak dáno, pak dle místa působení v dané zemi. Výjimkou jsou pouze taneční skupiny a jednotliví tanečníci, kteří mají kromě původního místa působnosti, také stejnojmenné zastoupení i v jiném státě EU. Tyto taneční skupiny mají právo si vybrat, které postupové soutěže a v jakém státě EU se budou účastnit postupových kol. Jestli v místě své působnosti, nebo v zemi EU, ve kterém taneční skupina byla založena a má své hlavní sídlo.

Soutěže se nesmí účastnit ten, jehož jednání by mohlo vést k ohrožení zdraví a života, jak jeho vlastního, tak i ostatních účastníků soutěže. Při soutěži formací může každý soutěžící tanečník soutěžit v každé soutěžní disciplíně dané věkové kategorie v neomezeném počtu formaci.

Všechny taneční soutěže a disciplíny jsou otevřené (není-li propozicemi stanoveno jinak). Soutěžící platí pouze jednorázový členský příspěvek ( dle propozic k dané soutěži ), není-li v propozicích soutěže stanoveno jinak.

Taneční plocha

Soutěžní plocha je minimálně 12 x 14 metrů. (není-li v propozicích pro danou soutěžní disciplínu stanoveno jinak). Taneční povrch baletizol – černý, nebo bílý.

Rekvizity a kulisy

"Rekvizitou" se rozumí předmět (tzn. TANEČNÍ POMŮCKA, NÁČINÍ) kterou soutěžící v průběhu tance využívá pro dokreslení námětu, atmosféry, vizuálních efektů. Rekvizitu tanečník může odložit na taneční parket. Rekvizitou se rozumí předmět, který není stálou součástí kostýmu. V případě, že tanečník tuto část kostýmu odloží na parket ( klobouk, brýle atd… ) automaticky se tato věc stává rekvizitou. "Kulisou" se rozumí předmět – nosná konstrukce (STAVBA, PLACHTA, SVĚTELNÉ EFEKTY S DÁLKOVÝM NAPÁJENÍM DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ atd), který je umístěn na taneční ploše, a jehož prostřednictvím tanečníci dotvářejí náladu, situaci, myšlenku dané choreografie. Rekvizity a kulisy, které ohrožují jakýmkoliv způsobem bezpečnost či zdraví soutěžících a diváků, nebo poškozují či znečišťují taneční plochu, jsou zakázány. Za bezpečnost využití kulis a rekvizit zodpovídá odpovědný zástupce kolektivu.

Systém hodnocení

SKATING SYSTEM

Hodnocení porotců

1. V kvalifikačních kolech je porotce povinen dát předepsaný počet "postupů - křížů ( X )" a "částečných postupů – půl křížů ( / )" pro nominaci do dalšího kola (dle postupového klíče určeného pořadatelem soutěže – podle počtu přihlášených choreografií).
2. Ve finále porotci hodnotí nejlepší choreografii známkou 1, horší známkou 2, atd…
3. Ve finále porotce nesmí udělit stejné známky

POSTUPOVÉ NOMINACE TSR

HOBBY LIGA

Z regionálních kol v kategorii HOBBY, postupují na Mistrovství Čech a na Mistrovství Moravy vždy první 3 choreografie z každé taneční disciplíny (z každé věkové kategorie). Na televizní finále TANEČNÍ SKUPINA ROKU (MČR) postupují z Mistrovství Čech i z Mistrovství Moravy první 3 choreografie z každé taneční disciplíny (z každé věkové kategorie).

 

ZÁKLADNÍ LIGA

Z regionálních kol z Čech postupuje na Mistrovství Čech vždy prvních 7 choreografií z každé taneční disciplíny (z každé věkové kategorie). Z regionálních kol z Moravy postupuje na Mistrovství Moravy vždy prvních 10 choreografií z každé taneční disciplíny (z každé věkové kategorie). Na televizní finále TANEČNÍ SKUPINA ROKU (MČR) postupuje z Mistrovství Čech (ze všech kategoriích, kromě kategorie BABY) prvních 6 choreografií. Z Mistrovství Moravy (ze všech kategoriích, kromě kategorie BABY) postupuje taktéž prvních 6 choreografií. Z věkové kategorie BABY, postupuje jak z Mistrovství Čech, tak z Mistrovství Moravy, vždy první 3 choreografie ze všech tanečních disciplín.

 

PROFI SHOW

Z regionálních kol z Čech postupuje na Mistrovství Čech vždy prvních 7 choreografií z každé taneční disciplíny (z každé věkové kategorie). Z regionálních kol z Moravy postupuje na Mistrovství Moravy vždy prvních 10 choreografií z každé taneční disciplíny (z každé věkové kategorie).
Na televizní finále TANEČNÍ SKUPINA ROKU ( MČR ) postupuje z Mistrovství Čech ( ze všech kategoriích, kromě kategorie BABY ) prvních 6 choreografií. Z Mistrovství Moravy (ze všech kategoriích, kromě kategorie BABY) postupuje taktéž prvních 6 choreografií. Z věkové kategorie BABY, postupuje jak z Mistrovství Čech, tak z Mistrovství Moravy, vždy první 3 choreografie ze všech tanečních disciplín.

 

TANEČNÍ SKUPINA ROKU

Ze všech vítězů ve všech věkových kategoriích a všech tanečních disciplín bude poté vyhlášen absolutní vítěz – TANEČNÍ SKUPINA ROKU v dětské věkové kategorii, TANEČNÍ SKUPINA ROKU v juniorské věkové kategorii a TANEČNÍ SKUPINA ROKU v dospělé věkové kategorii.
Absolutního vítěze TANEČNÍ SKUPINA ROKU, určí mezinárodní porota složená z minimálně 11 profesionálů – tanečníků a choreografů, kteří se účastnili turné i televizního finále.

POSTUPOVÉ NOMINACE HIP HOP UNITE

Hip Hop Unite European Championships

Na mistrovství Evropy jsou postupové nominace určeny takto :
Z mistrovství Čech konaných (dle vypsaných propozic A TERMÍNECH DANÝCH KALENDÁŘEM TURNÉ) postupují vždy první 3 choreografie (kategorie HIP HOP UNITE) ve všech věkových kategoriích (tzn. první 3 choreografie v dětské, juniorské a dospělé kategorii + 3 choreografie ve velkých skupinách). Z mistrovství Moravy konaného (dle vypsaných propozic A TERMÍNECH DANÝCH KALENDÁŘEM TURNÉ) postupují vždy první 3 choreografie ( kategorie HIP HOP UNITE ) ve všech věkových kategoriích (tzn. první 3 choreografie v dětské, juniorské a dospělé kategorii + 3 choreografie ve velkých skupinách).

Hip Hop Unite World Championships

Na mistrovství světa jsou postupové nominace určeny takto:
Z televizního finále TANEČNÍ SKUPINA ROKU (dle vypsaných propozic A TERMÍNECH DANÝCH KALENDÁŘEM TURNÉ ) postupují vždy první 4 choreografie (kategorie HIP HOP UNITE) ve všech věkových kategoriích (tzn. první 4 choreografie v dětské, juniorské a dospělé kategorii + 4 choreografie ve velkých skupinách).

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO NÁVŠTĚVNÍKY AKCE
PRAVIDLA DIVÁCKÉ SOUTĚŽE ESCALATE TANEČNÍ SKUPINA ROKU 2020
CHOREOGRAF ROKU 2020