Disciplíny TSR

junioři

dospělí

senioři

SCHOOL EXHIBITION

HIP HOP UNITE

Soutěžní řád

VĚKOVÉ KATEGORIE

Baby kategorie
Tanečníci, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší maximálně 8 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící o 1 rok starší. O 1 rok starších tanečníků může být ve formaci max. 50% z celkového počtu soutěžících ve formaci.

Dětská kategorie
Tanečníci, kteří v roce konání soutěže dovrší 6 až 11 let věku. Do choreografie je možno zařadit i tanečníky, kteří věkovou hranici o 2 roky přesahují. Podmínkou je, že tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků choreografie.

Juniorská kategorie
Tanečníci, kteří v roce konání soutěže dovrší 11ti až 15ti let. Do choreografie je možno zařadit i tanečníky o 2 roky mladší nebo o 2 roky starší. Podmínkou je, že tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků formace.

Dospělá kategorie
Tanečníci, kteří dovrší v roce konání soutěže minimálně 15ti let, horní hranice není omezena. Do formace je možno zařadit i tanečníky o 2 roky mladší, tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků formace.

SENIORSKÁ KATEGORIE
Tanečníci, kteří dovrší v roce konání soutěže minimálně 25ti let, horní hranice není omezena. Do formace NENÍ MOŽNÉ zařadit mladší tanečníky.

POČTY TANEČNÍKŮ V CHOREOGRAFIÍCH - jaro 2023

Malé skupiny: 3 až 7

Velké skupiny: 8 až 25

Exhibice: 20 až 45

INFORMACE MALÉ SKUPINY - JARO 2023

Taneční disciplíny a výkonnostní kategorie:
PROFI SHOW – DISCO, HIP HOP, DANCE ART, LATINO AND COUPLE
ZÁKLADNÍ LIGA – DISCO, HIP HOP

Počet tanečníků v choreografii: 3 až 7

Délka choreografie: min 2:15 / max 4:00

Rekvizity, kulisy:
Využití rekvizit a kulis v choreografiích, se řídí soutěžním řádem pro velké skupiny. To znamená – např. HIP HOP (rekvizity ani kulisy nejsou povoleny), DANCE ART (rekvizity povoleny, kulisy zakázány) atd…

PUMA BEST DANCE TALENT 2023
CHOREOGRAF ROKU 2023
Taneční plocha

Soutěžní plocha je minimálně 12 x 14 metrů. (není-li v propozicích pro danou soutěžní disciplínu stanoveno jinak). Taneční povrch baletizol – černý, nebo bílý.

Rekvizity a kulisy

"Rekvizitou" se rozumí předmět (tzn. TANEČNÍ POMŮCKA, NÁČINÍ) kterou soutěžící v průběhu tance využívá pro dokreslení námětu, atmosféry, vizuálních efektů. Rekvizitu tanečník může odložit na taneční parket. Rekvizitou se rozumí předmět, který není stálou součástí kostýmu. V případě, že tanečník tuto část kostýmu odloží na parket ( klobouk, brýle atd… ) automaticky se tato věc stává rekvizitou. "Kulisou" se rozumí předmět – nosná konstrukce (STAVBA, PLACHTA, SVĚTELNÉ EFEKTY S DÁLKOVÝM NAPÁJENÍM DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ atd), který je umístěn na taneční ploše, a jehož prostřednictvím tanečníci dotvářejí náladu, situaci, myšlenku dané choreografie. Rekvizity a kulisy, které ohrožují jakýmkoliv způsobem bezpečnost či zdraví soutěžících a diváků, nebo poškozují či znečišťují taneční plochu, jsou zakázány. Za bezpečnost využití kulis a rekvizit zodpovídá odpovědný zástupce kolektivu.

Hodnocení porotců

1. V kvalifikačních kolech je porotce povinen dát předepsaný počet "postupů - křížů ( X )" a "částečných postupů – půl křížů ( / )" pro nominaci do dalšího kola (dle postupového klíče určeného pořadatelem soutěže – podle počtu přihlášených choreografií).
2. Ve finále porotci hodnotí nejlepší choreografii známkou 1, horší známkou 2, atd…
3. Ve finále porotce nesmí udělit stejné známky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE
POSTUPOVÉ NOMINACE TSR

HOBBY LIGA

Z regionálních kol v kategorii HOBBY, postupují na Mistrovství Čech a na Mistrovství Moravy vždy první 3 choreografie z každé taneční disciplíny (z každé věkové kategorie). Na televizní finále TANEČNÍ SKUPINA ROKU (MČR) postupují z Mistrovství Čech i z Mistrovství Moravy první 3 choreografie z každé taneční disciplíny (z každé věkové kategorie).

 

ZÁKLADNÍ LIGA

Z regionálních kol z Čech postupuje na Mistrovství Čech vždy prvních 7 choreografií z každé taneční disciplíny (z každé věkové kategorie). Z regionálních kol z Moravy postupuje na Mistrovství Moravy vždy prvních 10 choreografií z každé taneční disciplíny (z každé věkové kategorie). Na televizní finále TANEČNÍ SKUPINA ROKU (MČR) postupuje z Mistrovství Čech (ze všech kategoriích, kromě kategorie BABY) prvních 6 choreografií. Z Mistrovství Moravy (ze všech kategoriích, kromě kategorie BABY) postupuje taktéž prvních 6 choreografií. Z věkové kategorie BABY, postupuje jak z Mistrovství Čech, tak z Mistrovství Moravy, vždy první 3 choreografie ze všech tanečních disciplín.

 

PROFI SHOW

Z regionálních kol z Čech postupuje na Mistrovství Čech vždy prvních 7 choreografií z každé taneční disciplíny (z každé věkové kategorie). Z regionálních kol z Moravy postupuje na Mistrovství Moravy vždy prvních 10 choreografií z každé taneční disciplíny (z každé věkové kategorie).
Na televizní finále TANEČNÍ SKUPINA ROKU ( MČR ) postupuje z Mistrovství Čech ( ze všech kategoriích, kromě kategorie BABY ) prvních 6 choreografií. Z Mistrovství Moravy (ze všech kategoriích, kromě kategorie BABY) postupuje taktéž prvních 6 choreografií. Z věkové kategorie BABY, postupuje jak z Mistrovství Čech, tak z Mistrovství Moravy, vždy první 3 choreografie ze všech tanečních disciplín.

 

TANEČNÍ SKUPINA ROKU

Ze všech vítězů ve všech věkových kategoriích a všech tanečních disciplín bude poté vyhlášen absolutní vítěz – TANEČNÍ SKUPINA ROKU v dětské věkové kategorii, TANEČNÍ SKUPINA ROKU v juniorské věkové kategorii a TANEČNÍ SKUPINA ROKU v dospělé věkové kategorii.
Absolutního vítěze TANEČNÍ SKUPINA ROKU, určí mezinárodní porota složená z minimálně 11 profesionálů – tanečníků a choreografů, kteří se účastnili turné i televizního finále.

POSTUPOVÉ NOMINACE EUROPEAN CHAMPIONSHIP – OPATIJA CHORVATSKO – BEST DANCE GROUP

Na mistrovství Evropy 18. 6. 2023 v CHORVATSKU, jsou postupové nominace určeny takto:

Z mistrovství Čech konaných (dle vypsaných propozic A TERMÍNECH DANÝCH KALENDÁŘEM TURNÉ) postupuje vždy prvních 5 choreografií (profi liga) ve všech věkových kategoriích (tzn. prvních 5 choreografií v dětské, juniorské a dospělé kategorii ze všech disciplín). Z mistrovství Moravy konaného (dle vypsaných propozic A TERMÍNECH DANÝCH KALENDÁŘEM TURNÉ) postupuje vždy prvních 5 choreografií (profi liga) ve všech věkových kategoriích (tzn. prvních 5 choreografií v dětské, juniorské a dospělé kategorii ze všech disciplín).

Dále pak z mistrovství Čech konaných (dle vypsaných propozic A TERMÍNECH DANÝCH KALENDÁŘEM TURNÉ) postupují vždy první 3 choreografie (základní liga) ve všech věkových kategoriích (tzn. první 3 choreografie v dětské, juniorské a dospělé kategorii ze všech disciplín). Z mistrovství Moravy konaného (dle vypsaných propozic A TERMÍNECH DANÝCH KALENDÁŘEM TURNÉ) postupují vždy první 3 choreografie (základní liga) ve všech věkových kategoriích (tzn. první 3 choreografie v dětské, juniorské a dospělé kategorii).

Z mistrovství SLOVENSKA konaného (dle vypsaných propozic A TERMÍNECH DANÝCH KALENDÁŘEM TURNÉ) postupuje vždy prvních 5 choreografií (profi liga) ve všech věkových kategoriích (tzn. prvních 5 choreografií v dětské, juniorské a dospělé kategorii ze všech disciplín). A dále pak vždy první 3 choreografie (základní liga) ve všech věkových kategoriích (tzn. první 3 choreografie v dětské, juniorské a dospělé kategorii ze všech disciplín).

POSTUPOVÉ NOMINACE HIP HOP UNITE

Hip Hop Unite European Championships

Na mistrovství Evropy jsou postupové nominace určeny takto :
Z mistrovství Čech konaných (dle vypsaných propozic A TERMÍNECH DANÝCH KALENDÁŘEM TURNÉ) postupují vždy první 3 choreografie (kategorie HIP HOP UNITE) ve všech věkových kategoriích (tzn. první 3 choreografie v dětské, juniorské a dospělé kategorii + 3 choreografie ve velkých skupinách). Z mistrovství Moravy konaného (dle vypsaných propozic A TERMÍNECH DANÝCH KALENDÁŘEM TURNÉ) postupují vždy první 3 choreografie ( kategorie HIP HOP UNITE ) ve všech věkových kategoriích (tzn. první 3 choreografie v dětské, juniorské a dospělé kategorii + 3 choreografie ve velkých skupinách).

Hip Hop Unite World Championships

Na mistrovství světa jsou postupové nominace určeny takto:
Z televizního finále TANEČNÍ SKUPINA ROKU (dle vypsaných propozic A TERMÍNECH DANÝCH KALENDÁŘEM TURNÉ ) postupují vždy první 4 choreografie (kategorie HIP HOP UNITE) ve všech věkových kategoriích (tzn. první 4 choreografie v dětské, juniorské a dospělé kategorii + 4 choreografie ve velkých skupinách).